Viktig uppdatering av BL Bokslut 2018!

Nu finns BL Bokslut Besk 2018.4.102 tillgängligt för nedladdning. Denna version är extra viktig för dig att installera om du tänker lämna in dina årsredovisningar digitalt till Bolagsverket. Vi har infört vissa kontroller i programmet för att säkerställa att informationen tolkas rätt vid digital inlämning.