Kommande servicefönster/driftsunderhåll

Vi kommer framöver att fortsätta den påbörjade flytten av innehållet på Navet File, dvs det lagringsutrymme som används i molnet, till en ny infrastruktur för bättre prestanda.

Flytten sker sekventiellt (ett utrymme i taget) nattetid klockan 01.00-04.00 och kommer att innebära att de företag/databaser som berörs av flytten inte har tillgång till dokument och annan information under tiden den pågår. Notera att det endast är den filarea som flyttas som är otillgänglig, vid lite innehåll på filarean sker flytten under några sekunder/minuter per företag.

Detta berör alla tjänster där lagring sker i molnet, dvs BL Administration, BL Bokslut, BL Skatt, BL Byråstöd, app.bjornlunden.se, BL e-postportal och BL Signering & avisering.

Datum angivna i tabellen nedan är aktuella (det gäller alltså natten mot det aktuella datumet, eller tidigt på morgonen om man så vill):