Ort och datum

Ort och datum hjälper dig att hantera ort och datum för underskrifter på Årsredovisningen och i Årsbokslutet där dessa ska infogas. Programmet lägger in dessa korrekt i dokumentet på den plats där dessa ska vara om du har fyllt i uppgifterna korrekt.

Här kan du även infoga eventuell anmärkning från revisorn.

Om du vill utelämna datum går det bra, men du kan också använda fältet Ort och där skriva in orten följt av exempelvis 2018- , om du inte vid detta tillfälle vet det exakta datumet. Se dock till att separera ortsnamnet från datumet genom att använda mellanslagstangenten för att det ska se bra ut i dokumentet.