Allmänt i Årsredovisningen

  • Redigera Årsredovisningen
  • Balans- och Resultaträkningen visar detaljerad kontoinformation
  • Årsredovisningens inställningar
  • Avrundningsdifferens

Redigera Årsredovisningen

När du gått igenom de olika menyalternativen för Årsredovisningen och skapat dokumentet kan du nu enkelt hitta respektive sida med hjälp av de flikar som representerar varje avsnitt i årsredovisningen samt övriga dokument.

bild på årflikarna

I Årsredovisningshandlingarna finns ett visst stöd för redigering. Om du håller markören över ett fält i årsredovisningsdokumentet te.x. tilläggsupplysningar och högerklickar så kan du skapa ett sidbryt eller infoga en rad. Du tar bort ditt sidbryt eller din infogade rad genom att ställa markören på samma ställe och högerklicka.

Där ett sidbryt är skapat visas tre gula streck åtföljt av en fil.

Balans- och Resultaträkningen visar detaljerad kontoinformation.

Dessutom kan du på ett enkelt sätt se vilka konton som ingår i ett visst belopp i årsredovisningens resultat- eller balansräkning. Du klickar på beloppet då visas en dialogruta där de inkluderade kontona ingår. Flytta dem gör du under Balans&Resultat.

bild på kontospec i år

Årsredovisningens inställningar

Du har också möjlighet att påverka layout m.m. genom att klicka på funktionsknappen Inställningar (när du står i årsredovisningen). Dessa inställningar skiljer sig åt beroende på vilken mall du använt tex Årsbokslut eller Årsredovisning enligt K3. Årsredovisningens inställningar som du hittar under funktionsknappen Inställningar gäller för den aktuella bokslutsfilen, om du däremot vill ändra inställningarna på din dator (till samtliga nyskapade bokslutsfiler) går du istället på Arkiv (det lilla b’et uppe i vänstra hörnet) och valet Inställningar.

Avrundningsdifferens

Får du en differens i årsredovisningen, antingen mellan resultatet i Resultaträkningen och resultatet under Eget kapital och/eller skuldsidans summa och tillgångssidans summa så kan det bero på en viss avrundningsproblematik.

För att åtgärda detta gör så här:

  1. Klicka på funktionsknappen Inställningar som du hittar uppe till höger i bild när du står på din balans- eller resultaträkning, markera därefter sista fliken Avrundning. bild på avrundn inställningar
  2. Bocka i rutan att du vill avrunda automatisk och välj ett belopp i rutan, vi har förvalt 3kr det fungerar i de flesta fall som det handlar om en differens på en krona.
  3. Välj sedan en rubrik beroende på vilken differens du har, här kan du behöva in och testa med både debit och kreditposter/rubriker.
  4. Klickar du nu på Ok eller Verkställ är din balans- eller resultaträkning ändrad.

Observera att denna avrundningsfunktion fungera på både föregående och innevarande år!