Skattebilagor för aktiebolag och ekonomiska föreningar

Bilagorna för att beräkna skatt för aktiebolag och ekonomiska föreningar har omarbetats och det finns en helt ny bilaga för att beräkna företagets inkomstskatt, bilaga 2512 Inkomstskatt.

För att beräkna skatterna i aktiebolag och ekonomiska föreningar finns bilagorna:

  • 2110 Periodiseringsfonder
  • 2510 Skatteskuld
  • 2512 Inkomstskatt
  • 2513 Fastighetsskatt/fastighetsavgift
  • 2514 Särskild löneskatt och avkastningsskatt

Bilagorna 2110, 2510, 2512, 2513 och 2514 kommunicerar med varandra via en funktion som heter Hämta som finns i bilagornas funktionspanel (se nedan). Du slår på funktionen genom att klicka på knappen Hämta och sätta en bock framför de värden som ska hämtas.

Skatteberäkningen och beräkningen av årets avsättning till periodiseringsfond görs på den nya bilagan 2512, Inkomstskatt, vilket gör att beräkningen av företagets skattemässiga resultat endast göras vid ett tillfälle. För att sammanställa företagets skatteskuld används bilaga 2510 som är omarbetad. För att sammanställa företagets periodiseringsfonder används bilaga 2110, Periodiseringsfonder. Bilagan för periodiseringsfonder har även kompletterats med fält för att beräkna uppräkningsbeloppet som ska ingå i skatteberäkningen om företaget återför periodiseringsfonder till en lägre bolagsskattesats.

För att få en smidigare överföring till INK2 S i BL Skatt har bilaga 2512 utformats med motsvarande fält. I och med detta kan vi i en senare version av BL Bokslut föra över belopp även till INK2 S vilket kommer att underlätta upprättandet av företagets inkomstdeklaration.

För att stämma av bilaga 2512 Inkomstskatt kan man med fördel bokföra företagets inkomstskatt på konto 2512, Inkomstskatt. Vill man bokföra inkomstskatten direkt mot konto 2510 kan man välja att lämna fältet för konto tomt på bilaga 2512 och bara klarmarkera bilagan.

Bilaga 2513, Fastighetsskatt/fastighetsavgift är ny och hanterar takbeloppet för småhus och hyreshus.

Bilaga 2514, Särskild löneskatt och avkastningsskatt är kompletterade med fält så det är möjligt att ta hänsyn till sparade negativa underlag för särskild löneskatt.