Komplettera noter

Vi har nu förbättrat funktionen för att skapa rätt noter enligt lag och regelverket K2-årsredovisning. Vi rekommenderar därför att du använder funktionen för att skapa noter automatiskt. Funktionen hittar du under menyn för årsredovisningen (se bilden nedan). Du kan välja att skapa helt ny uppsättning noter eller komplettera de redan befintliga. Du kan därför lätt kontrollera om du saknar någon not till årsredovisningen.

Vill du komplettera med saknade noter väljer du alternativet Behålla nuvarande noter samt komplettera nuvarande noter. Du kan även skapa ett förslag till redovisningsprinciper.