Resultat och Balansräkning

  • Redigera mall
  • Byt uppställningsform.

Redigera mall

Den mall som ligger till grund för din årsredovisning nås under knappen Redigera mall.

För att se vilka konton som är knutna till respektive rubrik måste du först klicka på Funktionsknappen Visa/Dölj och bocka i Kontointervall. Därefter kan du ändra ett intervall.

Att ett kontointervall (eller ett konto) är knutet till en viss rubrik innebär att saldona (saldot) avseende dessa/detta konto kommer att summeras och presenteras vid just den rubriken i årsredovisningsdokumentet.

Dessa intervall kan se ut så här:

bild på redigera mall

Du som enbart använder 4-siffriga konton kan bortse från de två sista siffrorna, 379999, läses alltså 3799. Detta indikerar att under rubriken Nettoomsättning summeras de belopp som finns på kontona 3000-3799 (379999 för dig som använder sexsiffriga konton).

Du kan redigera kontointervallen för att göra egen anpassning genom att ange nya konton där. Du kan också ange enstaka konton (åtskilda med hjälp av ett kommatecken). Var dock noga med att se till så att du inte har samma konto på två rader. Lägger du till ett konto på en rad ska du ta bort det om det förekommer på en annan rad.

Att infoga en ny rad gör du genom att ställa markören på den rad som ska föregås av den infogade raden och därefter klicka på Aktivitetsknappen Infoga rad.

Observera att detta inte fungerar om du valt att upprätta din årsredovisning enligt K2 regelverket (BFNAR 2016:10)

I det här fallet är det viktigt att du ger den infogade raden en nyckel som sorterar efter vad som visas ovanför den infogade raden. Exempelvis, om du vill infoga en rad efter R05-09 så benämner du din efterföljande rad R05-10.

Bokstaven R står för resultaträkning och bokstaven B för balansräkning.

Du kan även ändra texten i kolumnen för kontobenämningen dock ej i rubriker om du valt att upprätta din årsredovisning enligt K2 regelverket (BFNAR 2016:10).

Du hanterar raderna som ska infogas i årsredovisningen genom att använda kolumnen med rubriken Skriv. Klicka i rullgardinslisten så ser du vilka alternativ som finns. Alternativen som du ser på bilden nedan syftar alltså på huruvida raderna ska synas i årsredovisningen eller ej.

bild på kolumnen skriv i mallen

Om du väljer Funktionsknappen Byt mall kan du applicera ett annat företags mall på just denna fil, förutsatt att den kommer från samma sorts juridiska person och är redigerad, dvs. skiljer sig från standardmallen. Har du gjort en rättelse och vill ändra tillbaka till basmallen för din uppställningsform använder du också funktionsknappen byt mall.

En mall blir redigerad så fort du gör en ändring i den.

Byt uppställningsform

Denna Ribbonknapp öppnar guiden för byte av uppställningsform för resultaträkning och/eller balansräkning.