Så här fyller du i bilaga 2510 – AB/Ekonomisk förening

Här går vi igenom hur bilaga 2510 kan fyllas i för Aktiebolag eller Ekonomisk förening och ger förslag på en arbetsgång som förenklar ditt arbete.

Observera att denna guide endast avser ingångarna för Aktiebolag och Ekonomisk förening. För Handelsbolag, Kommanditbolag, Ideell förening samt Stiftelse ser bilagan annorlunda ut.
Läs mer om förändringen här. 

En förutsättning för att den här bilagan ska stämma är att du först stämt av de balanskonton som bilagan avser.

Se en film:

Vad visar bilagan?

Denna bilaga syftar till att stämma av skatteskulden/fordran för det aktuella året. Under räkenskapsåret betalar du i regel in preliminärskatt varje månad. Detta bokas som en fordran på konto 2510 under året. I bokslutet räknar du sedan ut hur mycket skatt du ska betala in eller få tillbaka. Normalt är även föregående års skuld/fordran med i saldot som är bokfört på konto 2510. Detta på grund av att den skatten regleras först nästkommande år.

Skatten ska beräknas på det skattemässiga resultatet. För att få fram detta utgår man från det bokföringsmässiga resultatet men gör sedan eventuella skattemässiga justeringar, se bilaga 2512. Här tar man hänsyn till om det finns ej avdragsgilla kostnader, schablonintäkter på periodiseringsfond, ej skattepliktiga intäkter eller outnyttjade underskott från tidigare år. Det skattemässiga resultatet avrundas sedan nedåt till närmaste tiotal kronor och multipliceras med aktuell skattesats för bolagsskatt.

Vi rekommenderar dig att använda kontrollbilagan för blankett 2510. Där finns en checklista på vad du bör tänka på innan du beräknar årets skatteskuld/fordran.
Kontrollbilagan hittar du i Funktionspanelen – Kontroll – Kontrollbilaga.

Arbetsgång

  1. Börja med att lägga till de konton som ska vara med på bilagan. Vanligtvis bokförs skatteskulden/fordran på konto 2510. Ska även fastighetsskatt och löneskatt beräknas ska de kontona också läggas till på bilagan. Normalt sett är det kontot för inkomstskatt 2512, fastighetsskatt 2513 och kontot för löneskatt 2514. När du lagt till de konton som just du använder i din bokföring får du in ett IB och ett UB, samt även förändringen som skett under året.
  2. Om du inte redan fyllt i bilaga 2512, 2513, 2514 är det läge att göra det nu innan du fortsätter arbetet med bilaga 2510 då siffrorna från dessa bilagor kan hämtas in automatiskt till bilaga 2510.
  3. Fyll i årets inbetalda F-skatt.
  4. Om inte skatten från föregående år är justerad i din bokföring ska den finnas med på bilagan. Lägg till föregående års inkomstskatt på raden Debiterad eller beräknad skatt föregående beskattningsår. Lägg även in den totala preliminärskatten som betalades föregående år i rutan Inbetald F-skatt föregående beskattningsår. Beloppet hämtar du enklast från slutskattsedeln som du fått från Skatteverket eller från föregående års bokslut eller deklaration.

Om du fyllt i bilagan enligt arbetsgången och du ändå får en differens, bör du göra ytterligare en avstämning av de balanskonton som är tillagda på bilagan.

 

Lycka till med ditt bokslutsarbete!