Balans och Resultat

  • Konton/saldon
  • Balans och resultat
  • Se en film om hur du kopplar konton i Balans- och resultatrapporten
  • Verifikat
  • Redigera
  • Rapporter

Konton/saldon

Här ser du de konton och tillhörande saldon som du importerat via en SIE-fil alternativt registrerat manuellt. Du kan också se vilka SRU-koder som används samt redigera eller komplettera dessa.

För att redigera och komplettera de SRU-koder som tillhör dina konton väljer du först Funktionsknappen SRU och därefter Visa SRU-förslag. För att ändra ett saldo måste du först klicka på Funktionsknappen Lås upp.

För att kopiera in en kontoplan hämtad från ett av dina tidigare sparade företag väljer du Aktivitetsknappen Kopiera konton. Observera att detta endast är möjligt mellan filer som innehåller samma sorts juridiska person, dvs. från aktiebolag till aktiebolag etc.

Om du har registrerat belopp på två år i Konton/saldon men endast ett år visas i årsredovisningen behöver du ändra räkenskapsåren, detta gör du under fliken Basuppgifter – knappen Företagsuppgifter och knappen Intervall räkenskapsår.

Balans & Resultat

Denna är en central del för skapandet av din årsredovisning. Här kan du flytta saldon eller delar av saldon till en annan rubrik i årsredovisningen. Här ser du även huvudboken för respektive konto genom att klicka på det lilla H:et (till höger om saldot). Saldona som visas är resultat av det du importerat eller registrerat och de bokslutsverifikat som du skapat.

Du ser enkelt under vilken rubrik de kommer att presenteras i årsredovisningen. Om du vill flytta ett saldo (eller delar av det) till en annan rubrik klickar du på kontot så att det presenteras i den lilla rutan längst ned till vänster. Du väljer sedan om du vill flytta båda åren eller bara ett av dem (för att flytta del av saldo väljer du fliken Dela kontosaldon). Därefter väljer du den rubrik som kontot ska flyttas till genom att klicka på rullgardinsmenyn till höger och markerar den rubrik som du vill flytta kontot till.

bild på flytta å dela konton

Genom att välja Funktionsknappen Bilagevy kan du också se vilka bilagor som är kopplade till respektive konto och om det råder en differens på bilagan jämfört med kontot. Bilagevyn kan du sedan skriva ut med hjälp av Funktionsknappen Skriv ut.

Se en film om hur du flyttar konton i balans- och resultatrapporten

Verifikat

Här skapar du dina bokslutsverifikat. Är det första gången i programmet du skall registrera ett verifikat måste du först ange vilken verifikationsserie du vill använda. Du har din kontoplan med saldon i rutan uppe till vänster och dina verifikat visas i rutan uppe till höger. Du väljer ett verifikat genom att dubbelklicka på det. Om ett verifikat inte balanserar är verifikatet rödmarkerat i listan.

Du kommer till nästa transaktionsrad genom att trycka på Enter.

Redigera

Du redigerar här din avsnittsindelningsmall som ligger till grund för bokslutet. Här kan du styra dina rubriker på Balans- och Resultatrapporten. Även vilka konton som hör till respektive avsnitt.

Rapporter

Ger dig möjlighet att skapa Resultatrapport, Balansrapport och olika former av huvudböcker. Vill du kunna göra fler val av rapporter klickar du på Utskriftsknappen längst upp till vänster. Då kommer du till Utskriftscentralen.