Att lämna in årsredovisning digitalt i BL Bokslut 2017

26 mars öppnade Bolagsverkets tjänst för digital inlämning av årsredovisningar.
BL Bokslut är av Bolagsverket certifierad programvara för att ladda upp filerna vilket innebär att du
som använder BL Bokslut kommer att kunna skicka in dina årsredovisningar digitalt till Bolagsverket.

Om du klickar på länken nedan får du en kort introduktion till tjänsten av Bolagsverket:
http://bolagsverket.se/pb/etjanster/lamna-in-arsredovisning/fordjupning

Vissa begränsningar och speciella förutsättningar kommer att gälla för dig som vill använda tjänsten.

Du måste ladda ned och installera en speciell version av BL Bokslut som är anpassad för just detta. Det kommer att innebära att du använder två versioner av programmet parallellt – en som innehåller stöd för digital inlämning (BL Bokslut 2017 DIÅR) och den du redan har (BL Bokslut 2017). Anledningen är att BL Bokslut 2017 DIÅR är anpassad efter Bolagsverkets taxonomi. Denna version kommer också att successivt utvecklas under året.

I 2018 års version av programmet kommer dock allt att hanteras av en enda version. Klicka här för mer information om digital inlämning i BL Bokslut Besk 2018.

Tjänsten digital inlämning omfattar enbart aktiebolag som följer regelverket K2 till att börja med.

I BL Bokslut 2017 DIÅR finns nu en flik som heter Granska/Lämna in som du ska använda när du är klar med din årsredovisning om du vill skicka in den digitalt.

knappen granska lämna in

Vill du inte skicka in den digitalt gör du precis som förut, dvs. skriver ut och skickar in en kopia till Bolagsverket.

Denna första version kommer strikt att följa Bolagsverkets taxonomi, därför finns det en del saker du bör beakta:

 • Du kommer inledningsvis inte att kunna använda den version (BL Bokslut 2017 DIÅR) som stöder digital inlämning för en fil som redan har påbörjats i BL Bokslut 2017.
 • Du kan använda BL Bokslut 2017 DIÅR utan att skicka in elektroniskt. Då skapar du din årsredovisning som vanligt (med de förbehåll som nämnts ovan), skriver ut den och skickar
  in på vanligt sätt.

Denna första version av BL Bokslut 2017 DIÅR version tillåter inte:

 • Frivilliga noter
 • Noter där du själv ändrat rubrik
 • Multiplar av noter
 • Redigerade årsredovisningsmallar
 • Att du infogar ordet Negativ i Flerårsöversikten
 • Att du öppnar en fil som påbörjats i BL Bokslut 2017

Du bör tänka på att:

 • Använda BL Bokslut 2017 om du inte vill skicka in digitalt.
 • Kontrollera texterna i Resultatdispositionen
 • Kontrollera att du angett rätt styrelse, VD, underskrift årsredovisning o fastställelseintyg m.m.
 • Kontrollera att både för- och efternamn kommer med vid underskrifter etc. (styrs från personuppgifter).
 • Om du har delat eller flyttat kontosaldon i Besk 2016 återställs dessa när du öppnar från föregående år.
 • Kontrollera förvaltningsberättelsen då Resultatdispositionens kontokopplingar inte konverteras mellan åren och Eget kapital har ritats om till denna programversion.