Utskrift

 • Olika utskriftsalternativ
 • Utskriftshanteraren

Olika utskriftsalternativ

I programmet finns det olika möjligheter för att skriva ut aktuellt dokument, både via snabbkommando samt ett stort antal möjligheter i vår utskriftshanterare. Mer uppgifter om den hittar du nedan.

I funktionspanelen uppe till höger på din skärm har du i de allra flesta fall en knapp för utskrift (Skriv ut). Använder du denna knapp skriver programmet ut aktuell sida, eller aktuella sidor, beroende på var i programmet du befinner dig.

bild på funktionutskrift

Ibland finns även en droplist knuten till knappen som fäller ut olika alternativ om du klickar på knappen. Exempelvis om det finns flera möjliga utskrifter att välja från den vy där du befinner dig. Dessa val varierar beroende på var i programmet du befinner dig.

bild på funktionutskrift drop

bild på funktionutskrift drop 2

Här ovan kan du se två olika utskriftsalternativ beroende på om vi står på Balans & Resultat eller om vi står i Bilaga 1209. I det första fallet får vi två val, att antingen skriva ut en balans eller resultatrapport. Medan i bilagan får vi välja att skriva ut till vår standardskrivare eller till PDF. Står du med muspekaren på en bilagas gula bakgrund kan du även högerklicka för att få upp samma möjligheter.

Utskriftshanteraren

Utskriftshanteraren når du antingen genom att klicka på utskriftsikonen (en av de små ikonerna högst uppe till vänster) eller genom att använda Arkivmenyn och där välja Skriv ut. Du får då fram denna dialogruta:

bild på utskriftshanteraren

Utskriftshanteraren består av ett antal knappar som presenteras lodrätt längst till vänster.
Var och en av dessa knappar representerar olika utskriftsalternativ.
Om du klickar på en knapp har du möjlighet att specificera ditt utskriftsalternativ mer detaljerat. Till höger om dessa finns en kolumn för Granska respektive Snabbutskrift om du snabbt vill se rapporten på skärmen eller direkt skriva ut densamma.

Den blå pilen (finns vid vissa val eller nere till höger) används för att lägga till ett utskriftsalternativ i listan till höger (vald rapport). I de fall det inte visas en blå pil läggs den valda utskriften till i listan direkt.

Du kan också modifiera dina val av utskrifter (listan) genom att välja någon av knapparna Markera alla eller Ta bort. För att ta bort en vald rapport från listan markerar du denna och väljer Ta bort.

Balansrapport

Välj utformning på balansrapporten genom att klicka på knapparna under de två huvudalternativen Grupperad eller Specificerad.

Under Specificerad kan du välja mellan:

 • Konto – specificerad konton visar förändringen under året i egen kolumn utöver vad som visas i Officiell med konto.
 • Officiell med konto – Visar  IB och UB för räkenskapsåret i varsin kolumn men ej årets förändring i egen kolumn.

Under Grupperad finns alternativen:

 • Grupperad – Här är kontona angivna utan kontonummer och grupperade enligt olika typer av tillgångar, eget kapital och skulder med summeringsrader för exempelvis varje typ av tillgångsslag samt en summering av totala tillgångar. Denna rapport har även en kolumn för årets förändring i tillägg till IB och UB för räkenskapsåret.
 • Officiell – Har inte samma detaljerade uppställning av olika typer av exempelvis tillgångsslag utan summerar alla typer an tillgångar direkt. Denna rapport har heller ingen ingen kolumn för årets förändring utan visar endast IB och UB under räkenskapsåret.

Resultatrapport

Välj utformning på denna genom att klicka på knapparna under, antingen Grupperad eller Specificerad.

Verifikat

 • Verifikat – Här kan du välja Alla eller ett urval genom att klicka på knappen Välj för att få fram urvalsmöjligheterna Fr.o.m. – T.o.m. gällande både Datum, Ver nr serie samt eget urval av Verifikationsnummer. Detta ger dig möjlighet att selektera bland verifikaten så exakt du behöver.
 • Endast bokslutsverifikat – Här kan du välja Alla eller ett urval genom att klicka på knappen Välj för att få fram urvalsmöjligheterna Fr.o.m. – T.o.m. gällande både Datum, Ver nr serie samt eget urval av Verifikationsnummer. Detta ger dig möjlighet att selektera bland verifikaten så exakt du behöver.
 • Bokföringsorder – Här kan du välja Alla eller ett urval genom att klicka på knappen Välj för att få fram urvalsmöjligheterna Fr.o.m. – T.o.m. gällande både Datum, Ver nr serie samt eget urval av Verifikationsnummer. Detta ger dig möjlighet att selektera bland verifikaten så exakt du behöver.
  Här har du även ett val om att göra en samlad underskrift för alla valda bokföringsordrar genom att bocka i rutan för detta.

Huvudbok

Här kan du välja konto genom att klicka på knappen Välj konto och därefter välja från listan som visas till höger. Du har också möjlighet att skriva direkt i fältet för Eget urval. Antingen anger du ett intervall av konton (1210-1220), eller konton uppradade ett och ett (1210,1220) eller en kombination av dessa.

Bilagor

Använd bilagornas namn när du väljer vilka som ska skrivas ut. Namnet är i de flesta fall en sifferkombination, t.ex. 1200. Ett fåtal bilagors namn kan innehålla bokstäver, t.ex. 1510B och BAR. Du kan endast ange ett intervall t.ex. 1200-2710 (vilket innebär att alla bilagor från 1200 t.o.m. 2710 skrivs ut) då det gäller bilagor vars namn innehåller enbart siffror. De bilagor vars namn innehåller en bokstav måste anges var och en (t.ex. 1510B, BAR).

Årsredovisning

Du kan välja att antingen skriva ut hela årsredovisningen eller välja vissa delar ur denna. För att lägga till valda delar bockar du bara i rutorna i kolumnerna för Årsredovisning och Övriga dokument. För att skriva ut hela din årsredovisning bockar du i alternativet Hela årsredovisningen och på samma sätt för dina övriga dokument.

Anläggningsregister

Varje knapp representerar en rapport. Rapportens namn framgår av knappen och du specificerar denna genom att använda den dialog som visas till höger.

Person/Aktie eller Medl/Kontrolldok.

Du gör ditt val och lägger till just den rapporten till fältet Vald rapport. Detta innebär att om du lagt till flera olika rapporter så kan du skriva ut dessa samtidigt.

Du kan välja olika utskriftsformat med de knappar som finns längst ned i utskriftsdialogen, t.ex. Word, Excel, PDF etc.