Kom igång med BL Bokslut

 • Om programmet
 • Licensuppgifter
 • Så här skapar du ett nytt år
 • BL Bokslut i molnet
 • Import från BL Administration
 • Arbetsgång genom bokslutet
 • Hjälpfunktioner

Om programmet

Varje år släpps ett nytt program av BL Bokslut som innehåller uppdaterade bilagor, bastal, procentsatser m.m. Det nya programmet för året måste laddas ner och installeras från vår hemsida www.blinfo.se under Mina sidor där du loggar in med kundnummer och lösenord. En förteckning över vilket program du ska använda till respektive räkenskapsår hittar du nedan.

 • BL Bokslut Besk 2017: Till alla företag med räkenskapsår som avslutas under 2017.
 • BL Bokslut Besk 2017 DIÅR: Till aktiebolag som upprättar en årsredovisning enligt K2-regelverket BFNAR 2016:10 och vill lämna in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket. Versionen gäller för räkenskapsår som avslutas under 2017.
 • BL Bokslut Besk 2018: Till alla företag med räkenskapsår som avslutas under 2018. Aktiebolag som upprättar en årsredovisning enligt K2-regelverket BFNAR 2016:10 kan välja att skicka in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket.

För varje årsversion kommer det uppdateringsversioner som du installerar löpande under året i programmet. Du hämtar den senaste versionen under fliken Hjälp och knappen Hämta ny version. När du öppnar BL Bokslut står de aktuella programversionerna på startsidan.

I programmet ingår det två böcker i PDF-format. Du hittar dem till vänster i programmet under snabbstart och under fliken Hjälp och knappen eBöcker. Böckerna som ingår är:

 • Bokföring – Praktisk handbok med konteringsexempel
 • Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2

Licensuppgifter

När du köper BL Bokslut ska du licensiera programmet. Det gör du under arkiv, knappen längst upp i vänstra hörnet, och sedan Licensuppgifter. I dialogen väljer du att antingen licensiera via internet eller med hjälp av licensfil.

Om du vill licensiera via internet klickar du på knappen Licensiera via Internet och anger ditt kundnummer samt lösenord. Lösenordet är samma som du anger när du loggar in på mina sidor. Väljer du att licensiera via licensfil klickar du på knappen Licensiera via licensfil och pekar därefter ut platsen för den licensfil som du fått. Du måste kontakta oss för att få en licensfil.

Se en film:

Så här skapar du ett nytt år

Det finns olika tillvägagångssätt för att starta ett nytt år beroende på hur du gjorde föregående år. För att få en guide till hur du skapar ett nytt år i BL Bokslut, klicka här» 

BL Bokslut i molnet

I BL Bokslut har du möjlighet att arbeta mot molnet. Det ger dig frihet att arbeta var du vill, till exempel hemifrån eller ute hos kund. Du slipper dessutom tänka på säkerhetskopiering, lagring och filöverföringar. För att läsa om hur du arbetar med molnet i BL Bokslut, klicka här»

Import från BL Administration

Om du gör din bokföring i BL Administration kan du importera SIE-filen, alltså årets transaktioner och saldon, direkt från BL Administration. Då kan du även få med anläggningsregister, varulagervärdering samt kund- och leverantörsreskontra så att de uppgifterna fylls i automatiskt i BL Bokslut. För att läsa mer eller se en film om exporten från BL Administration, klicka här»

Arbetsgång genom bokslutet

Ett bra arbetssätt i programmet är att jobba från vänster till höger bland menyerna som finns. Gå sedan igenom ribbonknapparna som visas för varje avsnitt.

För att se en film med en beskrivning av menyerna och ribbonknapparna som finns i programmet, se nedan.

Hjälpfunktioner

Det finns flera funktioner som kan hjälpa dig när du arbetar i programmet. Du hittar dessa samlade under fliken Hjälp i programmet och i hjälpavsnittet på programmets startsida, klicka här»

Observera att manualen till stor del utgår från aktiebolag som upprättar en årsredovisning enligt K2-regelverket.