Kassaflödesanalys

Här kan du skapa en kassaflödesanalys som en del till årsredovisningen. Kassaflödesanalysen (indirekt metod)  beskriver ett bolags in- och utbetalningar under en given period och får frivilligt upprättas i K2. Den består av de olika delarna; Kassaflöde från den löpande verksamheten, Kassaflöde från investeringsverksamheten och Kassaflöde från finansieringsverksamheten.

I K3-regelverket är även den direkta metoden tillåten och man kan anpassa mallen manuellt om man vill använda den metoden.

För att lägga upp en kassaflödesanalys finns flera möjliga val, beroende på i vilket läge du är. Du kan välja att skapa den i guiden vid importen genom att bocka i rutan för Kassaflödesanalys.

bild på nydialogen kassaflödesanalysen

Alternativt kan du i ett senare läge skapa kassaflödesanalysen från Årsredovisning – Kassaflödesanalys.

bild på kassaflödesknappen

Härifrån hamnar du direkt i redigeringsdialogen där du kan ange siffror och göra de anpassningar som eventuellt behövs av mallen.

För att kunna ange något i Kassaflödesanalysen från vyn under Årsredovisning & Övriga dokument där du ser själva dokumentet för kassaflödesanalysen kan du klicka på Funktionsfältet – Inmatning för att öppna redigeringsdialogen.

bild på funktion kassaflödesanalys

Genom att klicka på knappen Verkställ lagras dina förändringar och visas direkt i årsredovisningsdokumentet utan att dialogrutan för Kassaflödesanalysen stängs. Detta möjliggör en kontinuerlig redigering där du ser resultatet av dina förändringar i dokumentet. Knappen OK sparar eventuella ändringar och stänger dialogrutan för kassaflödesanalysen.