Importera från BLA och exportera tillbaka

 •  Se en film
 •  Import från BLA
 •  Import från BL Bokslut
 •  Knappen mer

 

Se en film:

Import från BLA

I BL Administration (BLA) finns en koppling till bokslutsprogrammet BL Bokslut. Du kan, förutom bokföringen, exportera även anläggningsregister, leverantörsreskontra, kundreskontra och varulager om du använder dessa programdelar i BL Administration.

Arbetsgång

 1. För att göra en export till BL Bokslut går du via fliken Bokföring och knappen Aktivitet – BL Bokslut. Alternativt går du på Arkiv – Export – BL Bokslut.
 2. Börja med att välja det räkenskapsår som avses. Du får då upp en ruta med information och några inställningar. Här ser du vilken status som gäller för respektive räkenskapsår, om du har aktiverat bokslutet för räkenskapsåret, om någon data har förts över till BL Bokslut och om någon data från bokslutsprogrammet finns att importera till bokföringen.
 3. För att göra en export till BL Bokslut klickar du på knappen BL Bokslut. Här får du fyra val:
  – Starta utan överföring av räkenskapsdata. Om du endast vill starta BL Bokslut utan att föra över någon data väljer du detta alternativ.
  – Starta nytt bokslut med överföring av räkenskapsdata. Om du vill starta programmet och samtidigt göra en överföring av data väljer du detta alternativ. Detta ska användas när du för första gången  för ett räkenskapsår vill göra exporten till BL Bokslut.
  – Starta befintligt bokslut utan överföring av räkenskapsdata. Om du vill starta BL Bokslut med ett redan påbörjat bokslut utan att föra över någon ny data väljer du detta alternativ.
  – Starta befintligt bokslut med ny överföring av räkenskapsdata. Om du vill göra en ny överföring av bokföringsdata till BL Bokslut ska du välja detta alternativ. Det kan vara så att du har     gjort ytterligare verifikationer i BL Administration som du vill föra över till BL Bokslut. Redan befintliga data i BL Bokslut kommer då att skrivas över för att det inte ska bli dubbelt.
 4. När du gör en överföring till BL Bokslut väljer du vilka data du vill importera från BL Administration. Det kan vara anläggningstillgångar, varulagerförändring, kundfordringar, leverantörsskulder, verifkationsserier och SIE.
 5. När du gjort importen fortsätter du arbetet med bokslutet i BL Bokslut. Hur du arbetar med bokslutsprogrammet kan du läsa om i manualen som du hittar under Hjälp – Manual i bokslutsprogrammet.

Import från BL Bokslut

När du gjort ditt bokslut i BL Bokslut gör du en export till BL Administration. Detta skapar en SIE-fil som du sedan kan läsa in i BL Administration. Oavsett om du går via Arkiv – Export – BL Bokslut eller Aktivitet – BL Bokslut kommer du till samma fönster.

Via knappen Importera kan du importera dina bokslutsverifikationer från BL Bokslut till BL Administration. Detta fungerar dock bara under vissa förutsättningar. Bokslutet ska vara startat med en export från BL Administration. I BL Bokslut kan du i så fall exportera bokslutsverifikationerna via Arkiv – Import/Export – Export BL Administration. Har du gjort det kan du gå in på Aktivitet – BL Bokslut i BL Administration och klicka på Importera. Importera-knappen är utgråad om ingen fil finns att importera. BL Bokslut lägger en vanlig SIE-fil i en speciell mapp under företagsmappen. Är menyalternativet Export BL Bokföring utgråat i BL Bokslut kan du i stället göra en vanlig SIE-export via menyalternativet Export bokslutstransaktioner och sedan importera den SIE-filen i BL Administration på vanligt sätt via Arkiv – Import – SIE.

När du befinner dig i dialogrutan BL Bokslut i programmet BL Administration finns där en knapp som heter Mer, under denna hittar du:

 • Byt räkenskapsår. Klicka här om du vill välja ett annat räkenskapsår.
 • Aktivera bokslut för aktuellt räkenskapsår. Här har du möjlighet att aktivera bokslutet för aktuellt räkenskapsår om du inte redan gjort det.
 • Stäng aktuellt räkenskapsår. Här kan du stänga aktuellt räkenskapsår när bokslutet är klart.
 • Redigera organisationsnummer. Här kan du ändra organisationsnumret för valt företag.
 • Ange sökväg till BL Bokslut för aktuellt räkenskapsår. Normalt behöver sökvägen bara anges om BL Administration inte kan hitta programfilen automatiskt. Det kan exempelvis vara om du vid installationen av BL Bokslut angett någon annan plats än den föreslagna.