Digitaliseringsplaner för BL Bokslut under 2019

Det råder en stark digitaliseringstrend inom redovisningsbranschen idag. Vi på Björn Lundén Information satsar hårt för att våra programvaror ska underlätta ett digitalt arbetssätt och på så sätt underlätta digitaliseringsprocessen.

Med ett digitalt arbetssätt är det möjligt att snabba upp hela arbetsprocessen

Vi har nått långt i digitaliseringsprocessen när det gäller det löpande arbetet med redovisningen. Du kan redan idag automatiskt få in fakturorna direkt i administrationssystemet via vår app-lösning, e-postportal och fakturatolkning. Det finns även möjlighet att dela och signera digitala dokument via vår signeringstjänst.

Nästa steg i den processen är att göra även bokslutsprocessen digital i vårt bokslutsprogram BL Bokslut. Vi kommer under 2019 att successivt att införa en möjlighet att upprätta en digital årsakt i BL Bokslut 2019.

I första steget blir det möjligt att importera digitala underlag till bokslutsbilagorna. I steg två blir det möjligt att skapa en indexerad PDF-fil som går att anpassa efter behov, t ex för revisorns eller kundens behov. Det ska även vara möjligt att lägga till fristående dokument såsom undertecknad årsredovisning, inkomstdeklaration, mm.

Vill du komma igång direkt?

Innan vi har alla delar på plats kan ett sätt att arbeta mer digitalt i BL bokslut vara att:

  • Skapa en årsmapp (t ex i utforskaren eller i dropbox) för aktuell kund där alla dokument kopplade till bokslutet sparas.
  • Skapa ett system där du döper de bifogade dokumenten så att du lätt kan koppla samma dem med aktuell bilaga eller att det av filnamnet är lätt att förstå vad filen innehåller.
  • Ange namnet på de fristående digitala dokumenten i den aktuella bokslutsbilagan.
  • Skriv ut alla bilagor och rapporter från BL bokslut i pdf-form och spar dem i den aktuella mappen.

Nu kan du lätt hitta de dokument som är kopplade till en aktuell bilaga. Det är bara att gå in i aktuell bilaga för att se vad den kopplade filen heter och öppna den aktuella filen från bokslutsmappen.