Arkivmenyn

När du klickar på logotypen bild på lilla bet högst upp i vänstra hörnet fälls en meny ut med följande menyval:

Ny

Startar den guide som vägleder dig i början när du vill skapa ett nytt bokslut.

Nytt räkenskapsår

Hjälper dig att skapa ett nytt räkenskapsår för det bolag du jobbar med.

Byte av regelverk

Om du exempelvis valt K2 men ångrar dig och vill ha K3 som uppställningsform använder du detta alternativ.

Öppna

Här öppnar du antingen en befintlig bokslutsfil sparad på standardplatsen eller så kan du öppna en bokslutsfil sparad på annan plats.

Öppna från föregående år

Öppnar en befintlig bokslutsfil som skapades förra året i BL Bokslut, du får då med dig värdefulla uppgifter från förra året in i den fil du nu ska jobba med. Du får bland annat med dig inregistrerade basuppgifter, kontokopplingar, inställningar i årsredovisningen mm.

Öppna avancerat

Här öppnar du en sorterbar dialogruta som du även kan välja att hämta föregående års bokslutsfiler från. Du kan också här välja att skriva ut en förteckning över dina bokslutsfiler.

Hantera molndokument

Här kan du öppna filer som är lagrade i molnet, kopiera filer till eller från molnet och checka in eller ut filer från molnet.

För att läsa mer om hur molnkopplingen fungerar i BL Bokslut klicka här »

Stäng

Stänger den bokslutsfil du jobbar med men programmet är fortfarande öppet.

Ta bort

Ger dig möjlighet att ta bort ett eller flera företag, dvs. bokslutsfiler.

Spara

Sparar den öppnade bokslutsfilen.

Spara som

Sparar den öppnade bokslutsfilen med möjlighet att döpa om och/eller spara den på annan plats.

Säkerhetskopiera

Här kan du bl.a. ställa in hur ofta du vill att säkerhetskopior ska tas, både lokala och externa (exempelvis i nätverk). Dessutom kan du ställa in var de ska sparas samt läsa in tagen kopia etc.

Inställningar

Här hittar du inställningar för programmet gällande Mappar, Filnamn, Utskrift, Säkerhetskopiering samt Årsredovisning och Övriga inställningar. Varje del innehåller val som påverkar hur programmet arbetar.

Import/Export

Ger dig möjlighet att importera SIE-filer, att exportera de saldon du skapat i och med att du gjort bokslutet samt att exportera de bokslutstransaktioner du gjort.

Licensuppgifter

Visa eller uppdatera dina licensuppgifter så att du får rätt åtkomst till programmet.

Skicka

Bifogar den fil du jobbar med i ett mail som öppnas i ditt standard e-postprogram.

Skriv ut

Leder dig till Utskriftshanteraren där du kan förhandsgranska, exportera eller skriva ut dina dokument.

Avsluta

Avslutar hela programmet på samma sätt som om du klickar på krysset uppe i högra hörnet.