Anläggningsregister

  • Vilket anläggningsregister ska jag använda
  • Registrera
  • Redigera konton
  • Förteckning
  • Rapporter
  • Skapa bilagor
  • Redigera räkenskapsår

Vilket anläggningsregister ska jag använda?

Under menyn Anläggningsregister finns möjlighet att lägga upp ett helt anläggningsregister. Om du kör BL Administration är dock vår rekommendation att du använder dig av det registret. Det kan du nämligen importera till BL Bokslut och göra bokslutsbilagorna i det här programmet. Hur du importerar ifrån BL Administration kan du läsa mer om här»

Om du inte använder dig av BL Administration eller av någon annan anledning inte vill ha anläggningsregistret i bokföringen kan du använda dig av vårt register. Här följer en beskrivning av de funktioner som finns här.

Registrera

Här registrerar du dina anläggningstillgångar. De fält som är obligatoriska är märkta med en asterisk och måste således fyllas i.

bild på registrering av anltillg

I takt med att du registrerar dem visar de sig i listan högst upp. För att redigera en av dem dubbelklickar du på den i listan och redigerar sedan i fälten på arbetsytan. Listan som visas ovanför arbetsytan känner du igen från Personuppgifter och Aktiebok/Medlemsförteckning.

För att programmet ska kunna räkna ut avskrivningar per år måste du ha registrerat ett intervall av år, använd funktionsknappen Räkenskapsår för att redigera dessa.
När du är på Registrering av anläggningstillgång kan du via funktionsknappar bland annat infoga, ta bort tillgång och välja vilka kolumner du vill se i din förteckning.

bild på funktionanltillg

Redigera konton

Gör det möjligt för dig att styra vilka konton som ska användas när det gäller anläggningsregistret.

Förteckning

Ger dig en snabb förteckning över dina registrerade anläggningstillgångar. Du kan under funktionsknappen för Visa/dölj välja vilka kolumner du vill ha med i denna förteckning.

Rapporter

Här kan du på ett enkelt sätt skapa rapporter utifrån anläggningsregistret, det finns ett flertal färdiga rapporter såsom Årets avskrivningar och Månadsavskrivningar. Om du vill ha fler alternativ och även exportera dina utskrifter till word eller pdf kan du använda sista alternativet Flera alternativ, som tar dig till programmets utskriftshanterare. För att läsa mer om programmets utskriftshanterare klicka här »

Skapa bilagor

Du har möjlighet att skapa dina avskrivningsbilagor utifrån ditt anläggningsregister genom att välja funktionsknappen Skapa bilagor. Denna funktionsknapp hittar du också när du står på en avskrivningsbilaga, då kallas den Skapa från AR. Denna funktion skapar en planenlig avskrivningsbilaga per konto och avskrivningsperiod, exv har du flera inköpta inventarier som du bokat på konto 1220 men med två olika avskrivningstider så får du två bilagor 1209 (som är namnet på den planenliga avskrivningsbilagan).

Redigera räkenskapsår

För att programmet ska kunna räkna ut avskrivningar per år måste du ha registrerat ett intervall av år, för att lägga till eller redigera detta kan du använda funktionsknappen Räkenskapsår. Knappen Intervall räkenskapsår under Ribbonknappen Företagsuppgifter har samma funktion. Ange företagets första räkenskapsår t.o.m. innevarande räkenskapsår.

Har du äldre inventarier? Observera att du behöver ändra intervallet så att inköpsdatumet för dessa inventarier sammanfaller med bolagets första registrerade räkenskapsår.