Tips från supporten

 

Felmeddelande; Printer error code -30 vid utskrift till PDF.

Felmeddelande; Printer error code -30 vid utskrift till PDF

Kanhända har du nyligen haft en uppdatering av Windows 10, gör då så här:
I den lilla sökrutan långt nere till vänster på skärmen, skriv där ”skrivare…”
Välj sedan Skrivare och skannrar
Leta sedan efter den eller de skrivare där namnet BL Information… ingår
Klicka på dem/den och välj Ta bort
Ladda ned och installera programmet igen och välj Reparera när/om du får den frågan.

Noter som ej går att koppla

Om du använder regelverket som avser K2 och ska koppla en resultat- eller balansnot till en post så förutsätts numera att du har motsvarande post i resultat- eller balansräkningen att koppla noten till.
Ex: Noten Goodwill går bara att koppla till posten Goodwill. För att den ska gå att koppla förutsätts alltså att posten Goodwill finns i balansräkningen.

De frivilliga noterna går dock att koppla till valfri rubrik (observera att Egen not 3 samt Personl utökad ännu ej är anpassade för digital inlämning).

Dubbla underskrifter vid digital inlämning

Då årsredovisningen lämnas in digitalt så ser du vid förhandsgranskningen att undertecknandet (av t.ex. styrelseledamot) visas två ggr. Anledningen är att den övre av de två namnen representerar avskrift av själva undertecknandet och den undre av de två representerar namnförtydligandet av undertecknandet.

Förvaltningsberättelsen

ker att Förvaltningsberättelsen är tom när du tittar i dokumentet för Förvaltningsberättelsen, så kan det bero på att du inte varit inne i respektive dialog (som ingår i Förvaltningsberättelsen) och där klickat på OK/Verkställ.

Bolagsskatt

Bolagsskatten kommer att sänkas stegvis på detta sätt:

Räkenskapsår som avslutas under 2018:                    22%
Räkenskapsår som påbörjas under 2019 och 2020: 21,4%
Räkenskapsår som påbörjas 2021 eller senare:        20,6%

Säkerhetskopia

Varje halvtimme tas en säkerhetskopia av den fil du jobbar med (förutsatt att du sparat filen en första gång). Två exemplar/kopior sparas och de sparas lokalt, i mappen Intern säkerhetskopiering.
Detta gäller om du inte själv ändrat inställningarna för säkerhetskopiering.

Funktionsknappen Återställ

När du klickat på fliken Årsredovisning och övriga dokument för att se hur årsredovisningen presenteras, så hittar du en funktionsknapp som heter Återställ. Om du använder den knappen så ritas enbart den flik du står på om utifrån vad som är angett i dialogen för fliken, inget annat påverkas (flikarna Resultaträkning och Balansräkning innehåller ingen återställknapp).

Digital inlämning av årsredovisningar

Du vet väl att du kan använda vår tjänst för digital inlämning av årsredovisningar i stället för att skicka in handlingarna i ett kuvert, dessutom själv meddelas när den är inskickad.

För närvarande gäller det enbart aktiebolag och K2.
Personnummer och e-postadress till den styrelseledamot eller verkställande direktör som ska skriva under fastställelseintyget ska du ange i personregistret.
Skicka in årsredovisningen genom att klicka på fliken Granska/Lämna in. Filen laddas då upp till ett temporärt utrymme som Bolagsverket inte får titta i, den har nämligen inte kommit in till Bolagsverket än. Filen ligger kvar i det temporära utrymmet i 3 veckor.
Bolagsverket skickar sedan en länk (styrelseledamot/VD) för inloggning till den e-postadress som angetts.
Den du bjudit in loggar in med sin e-legitimation, exempelvis mobilt BankID, och granskar handlingarna. Personen skriver under fastställelseintyget (digitalt) och skickar in årsredovisningen, fastställelseintyget och revisionsberättelsen (om en sådan behövs). I samma stund blir det en inkommen handling hos Bolagsverket.
Ett tips från oss är att meddela personen som skriver under fastställelseintyget att denne i samband med detta även anger e-postadressen till er. På så vis får även ni en bekräftelse på att den är inskickad till Bolagsverket.

Hur du skapar ett nytt år

När det är dags att skapa ett nytt räkenskapsår och påbörja årets bokslut/årsredovisning finns det en del saker du bör göra för att underlätta ditt arbete. Klicka här för att läsa en guide om hur du steg-för-steg skapar din nya bokslutsfil på bästa sätt.

Aktieboken

Tänk på att när du ska registrera aktieägare och deras innehav så kan du använda funktionen Hämta (funktionsknappen). Aktieboken hämtar då de uppgifter du registrerat i personregistret avseende innehav av aktier.

Bilaga 2950, Fora

På sidan 1 anges procentsatsen 4,50 avseende Avtalspension SAF LO < 7,5 basbelopp.
Endast 4,3% debiteras arbetsgivaren. Sänkningen genomfördes under året men gäller från 1 januari 2018. Du kan manuellt ändra procentsatsen i fältet där det anges.