Tips från supporten

Förvaltningsberättelsen

Om du märker att Förvaltningsberättelsen är tom när du tittar i dokumentet för Förvaltningsberättelsen, så kan det bero på att du inte varit inne i respektive dialog (som ingår i Förvaltningsberättelsen) och där klickat på OK/Verkställ.

Bolagsskatt

Bolagsskatten kommer att sänkas stegvis på detta sätt:

Räkenskapsår som avslutas under 2018:                    22%
Räkenskapsår som påbörjas under 2019 och 2020: 21,4%
Räkenskapsår som påbörjas 2021 eller senare:        20,6%

Säkerhetskopia

Varje halvtimme tas en säkerhetskopia av den fil du jobbar med (förutsatt att du sparat filen en första gång). Två exemplar/kopior sparas och de sparas lokalt, i mappen Intern säkerhetskopiering.
Detta gäller om du inte själv ändrat inställningarna för säkerhetskopiering.

Funktionsknappen Återställ

När du klickat på fliken Årsredovisning och övriga dokument för att se hur årsredovisningen presenteras, så hittar du en funktionsknapp som heter Återställ. Om du använder den knappen så ritas enbart den flik du står på om utifrån vad som är angett i dialogen för fliken, inget annat påverkas (flikarna Resultaträkning och Balansräkning innehåller ingen återställknapp).

Digital inlämning av årsredovisningar

Du vet väl att du kan använda vår tjänst för digital inlämning av årsredovisningar i stället för att skicka in handlingarna i ett kuvert, dessutom själv meddelas när den är inskickad.

För närvarande gäller det enbart aktiebolag och K2.
Personnummer och e-postadress till den styrelseledamot eller verkställande direktör som ska skriva under fastställelseintyget ska du ange i personregistret.
Skicka in årsredovisningen genom att klicka på fliken Granska/Lämna in. Filen laddas då upp till ett temporärt utrymme som Bolagsverket inte får titta i, den har nämligen inte kommit in till Bolagsverket än. Filen ligger kvar i det temporära utrymmet i 3 veckor.
Bolagsverket skickar sedan en länk (styrelseledamot/VD) för inloggning till den e-postadress som angetts.
Den du bjudit in loggar in med sin e-legitimation, exempelvis mobilt BankID, och granskar handlingarna. Personen skriver under fastställelseintyget (digitalt) och skickar in årsredovisningen, fastställelseintyget och revisionsberättelsen (om en sådan behövs). I samma stund blir det en inkommen handling hos Bolagsverket.
Ett tips från oss är att meddela personen som skriver under fastställelseintyget att denne i samband med detta även anger e-postadressen till er. På så vis får även ni en bekräftelse på att den är inskickad till Bolagsverket.

Hur du skapar ett nytt år

När det är dags att skapa ett nytt räkenskapsår och påbörja årets bokslut/årsredovisning finns det en del saker du bör göra för att underlätta ditt arbete. Klicka här för att läsa en guide om hur du steg-för-steg skapar din nya bokslutsfil på bästa sätt.

Aktieboken

Tänk på att när du ska registrera aktieägare och deras innehav så kan du använda funktionen Hämta (funktionsknappen). Aktieboken hämtar då de uppgifter du registrerat i personregistret avseende innehav av aktier.

Bilaga 2950, Fora

På sidan 1 anges procentsatsen 4,50 avseende Avtalspension SAF LO < 7,5 basbelopp.
Endast 4,3% debiteras arbetsgivaren. Sänkningen genomfördes under året men gäller från 1 januari 2018. Du kan manuellt ändra procentsatsen i fältet där det anges.