Personuppgiftsbiträdesavtal

Enligt GDPR kommer vi att agera som biträde till er dels genom att vi lagrar er data om ni använder någon av våra molntjänster, dels genom att vi agerar som biträde om vi fjärrstyr er dator eller tar in filer från er för åtgärd i vår support. Därför behöver ni skriva ett personuppgiftsbiträdesavtal med oss som programleverantör.

Klicka här för att skriva ett avtal med oss

Digital inlämning av årsredovisning

I dagsläget finns det stöd hos Bolagsverket för digital inlämning av årsredovisningar för aktiebolag som följer K2-reglerna (BFNAR 2016:10) och enligt K3-reglerna. I BL Bokslut finns det stöd för att lämna K2-årsredovisningar digitalt.

Läs mer

Ny version av BL Bokslut 2018

Nu kan du ladda ner en version 2018.4.103 av BL Bokslut. Den är viktig att installera om ska lämna in årsredovisningen digitalt. Vi har gjort vissa justeringar av den visuella presentationen av årsredovisningen.

Nyheter

Visa alla nyheter

Mest diskuterat

Visa alla inlägg

Mest lästa manualer