Statusuppdateringar från Bolagsverket

Nu är det möjligt att via en statusdialog fortlöpande ha kontroll över i vilket skede av handläggningen en digitalt inlämnad årsredovisningen befinner sig hos Bolagsverket. Du kan alltså ha full kontroll under hela handläggningstiden.
Av statusarna kan du se när årsredovisningen har laddats upp för signering, när fastställelseintyget är signerat och den är inkommen till Bolagsverket och när den har registrerats. Du ser även om ett föreläggande om komplettering har skickats och när kompletteringen har kommit in till Bolagsverket.

Läs mer

Hämta uppgifter om företrädare

Det finns det en ny funktion för att automatiskt hämta personuppgifter för företagets företrädare, dvs uppgifter om VD, styrelseledamöter och revisor. De uppgifter som hämtas är de som finns registrerade hos Bolagsverket.
Möjligheten att hämta företrädare är införda för aktiebolag och ekonomiska föreningar.

Läs mer

Behöver du hjälp med BL Bokslut?

På den här sidan hittar du programmets manual, instruktionsfilmer, nyheter, nedladdningsbara mallar mm. Du hittar även länkar till BL Boksluts egna frågeforum där du hittar svar på dina frågor dygnet runt och året om.

Kom igång med BL Bokslut

 

Nyheter

Visa alla nyheter

Mest diskuterat

Visa alla inlägg

Mest lästa manualer