Effekterna av corona i årsredovisningen

Srf konsulternas redovisningsgrupp har tagit fram en vägledning som kan vara till hjälp angående vilken information företagen bör lämna i sin årsredovisning angående den effekt spridningen av corona har på företaget. I vägledningen finns exempel på vad som bör kommenteras och var i årsredovisningen informationen bör lämnas. Vägledningen gäller för årsredovisningar som upprättas för räkenskapsår som avslutas 30 april 2020 och senare. Klicka på länken nedan för att ta del av hela vägledningen.

Information om corona i årsredovisningen >>

Periodisering av coronastöd

SRF har tagit fram en lista med frågor och svar om hur stöd som företaget erhåller pga corona ska redovisas enligt K2 och K3. De för även ett teoretiskt resonemang kring redovisningen av de aktuella stöden. Läs mer genom att klicka på länken nedan.

Redovisning av stöd >>

Rådgivarverktyg för redovisningskonsulter

Helhetslösning för redovisningsbyråer

Behöver du hjälp med BL Bokslut?

På den här sidan hittar du programmets manual, instruktionsfilmer, nyheter, nedladdningsbara mallar mm. Du hittar även länkar till BL Boksluts egna frågeforum där du hittar svar på dina frågor dygnet runt och året om.

Kom igång med BL Bokslut

 

Redovisning av rabatter pga covid-19

Bokföringsnämnden har gett ut ett allmänt råd om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset. Det allmänna rådet får tillämpas av företag som följer K2- eller K3-reglerna och gäller redovisning av lämnad respektive erhållen rabatt på hyror och leasingavgifter pga de ekonomiska effekterna av coronaviruset.

Läs mer

Nyheter

Visa alla nyheter

Mest diskuterat

Visa alla inlägg

Mest lästa manualer